• Kritéria na prijímacie skúšky 2022

    • Kritéria 2022

    • Kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2022/23 nájdete kliknutím na odkaz: 

      Kriteria_na_prijimacie_skusky_2022_23.pdf

     Kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2022/23 boli prerokované a schválené na pedagogickej rade gymnázia dňa 26. januára 2022.

      

      

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

      Usmernenie_k_prijimaciemu_konaniu_na_stredne_skoly_pre_skolsky_rok_2022-2023.pdf

      

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje