• Kritéria 2021/22

   • Kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2021/22 nájdete kliknutím na odkaz: Kriteria_na_prijimacie_skusky_2021/22_.pdf 

    Kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/22 boli prerokované a schválené na pedagogickej rade gymnázia dňa 19. 02. 2021.

     

    Kritéria na prijímacie skúšky pre školský rok 2020/21 nájdete kliknutím TU.