• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 • 7. reprezentačný ples Cirkevného gymnázia

  Plesali sme!!! 
  23.január bol dňom, keď sa konal náš tradičný reprezentačný ples, v poradí už siedmy. Naši druháci a tretiaci po niekoľkých mesiacoch náročných príprav na kurze tanca nám predviedli svoje tanečné umenie a boli vyhlásení Kráľ a Kráľovná plesu za rok 2016, ktorými sa stala Mária Kyjovská z III.A so svojím tanečným partnerom. Všetci prítomní mali takisto možnosť hlasovať za najsympatickejší pár večera, ktorým sa stali Katka Valasová a Dávid Pacák z II.A. Potom sme sa už všetci - učitelia, študenti a ich rodičia aj iní priaznivci školy - príjemne zabávali. Polnoc nám spestrila bohatá tombola a po ďalších tanečných kolách sme sa nad ránom rozlúčili a mohli sa začať tešiť na ďalší ročník....
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy!

  Radi by sme Vás informovali, že aj v tomto kalendárnom roku už môžete poukázať 2% z Vašich daní pre neziskovú organizáciu Mišík, n.o., ktorá bola zriadená pri našom gymnáziu za účelom získania finančných prostriedkov na zlepšenie výchovno-vyučovacieho procesu Vašich detí.
   
  Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!  
   
   
 • A ďalší pekný úspech nášho štvrtáka Matúša Olejníka - úspešného recitátora smiley - tento krát na krajskom kole.

 • Stretnutie s pánom prezidentom Kiskom

  Tešíme sa spolu s naším Viktorom Pamulom  zo stretnutia s p. prezidentom dnes v SNV...

 • Ďalší pekný úspech našich športovcov, tentoraz tretie miesto v obvodných majstrovstvách v basketbale! Blahoželáme a ďakujeme!

 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka

  Dňa 14. 01. 2016 sa konalo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci. Blahoželáme Pavlovi Marcinčinovi, žiakovi II.A triedy, k obsadeniu 3. miesta v kategórii 2A.

 • 7. reprezentačný ples Cirkevného gymnázia

                            

 • Okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

  Srdečne blahoželáme Valérii Harnišovej, žiačke IV.A triedy, k úspešnemu riešeniu a obsadeniu 2. miesta na okresnom kole Olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa konalo dňa 11. 1.2016. 

 • Novoročný vinš

  Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý váš deň,

  nech vaša rodina nespozná v budúcom roku súženie starostí a problémov.

  Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú sprevádzať každým vašim krokom.

  Praje Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

 •  

  Celý kolektív Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v SNV Vám praje pokojom požehnané vianočné sviatky.

 • Oznámenie - riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy  PaedDr. Marcela Farkašová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že poskytujem žiakom na deň 8.1.2016 (piatok) riaditeľské voľno. Vyučovanie v novom roku 2016 sa začne 11.1.2016 (pondelok).

 • Vianočná besiedka

  V posledný deň pred vianočnými prázdninami si naši žiaci pripravili zaujímavý program a spoločné predvianočné posedenie. Aj týmto spôsobom sme si vzájomne popriali šťasné a požehnané vianočné sviatky a šťastný a úspešný nový rok.

     

 • V závere roka, v dňoch 10.-12.  Decembra, sa uskutočnila duchovno-poznávacia exkurzia do predvianočnej Prahy. Boli to dva plné dni úžasnej atmosféry, vychutnali sme si nielen vianočné trhy s ich vôňou, ale aj architektonické krásy stovežatej Prahy v celej svojej nádhere, Hradčany, Malú Stranu, Vyšehrad, Staromestské námestie s orlojom, navštívili sme Pražské Jezuliatko, Loretu

  s jej zvonkohrou a v neposlednom rade Národnú galériu s jej umeleckými skvostami. Mali sme to šťastie, že sme mohli zhliadnuť výstavu monumentálnych obrazov Alfonza Muchu Slovanská epopeja, ktorá v nás zanechala hlboký dojem.

   Veľmi radi sa tam opäť vrátime!

               

   

 • Naši šikovní druháci v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravili pre detičky zo sociálne slabších rodín perfektnú mikulášsku oslavu, veľmi im ďakujeme a teší nás to....

        

 • Zbierka Hodina deťom

  Náš dobrovoľnícky tím pripravený vyraziť dnes na zbierku Hodina deťom...smiley ďakujeme!

 • Čas adventu

  Menšia spomienka na posvetenie adventných vencov za spoločnej vrúcnej motlitby.....

      

 • Zavítal k nám sv. Mikuláš ......

  Dnes k nám do školy prišiel sv. Mikuláš.....

    

 • Skautské Vianoce

  Všetkých Vás srdečne pozývame na tradičnú akciu Skautské Vianoce

   

 • Výborný zápas našich chlapcov proti Krompachom...výhra 5:0!

  Blahoželáme

Novinky

Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • +421 4173702, 0915 930494 - Riaditeľ školy
  +421 4173705 - Ekonómka školy
  +421 4173706 - Zborovňa

Fotogaléria